INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Undersøgelser

Hvis der er behov for et statistisk - eller på anden måde mere håndfast - grundlag for udviklingen af projektet, kan man enten studere eksisterende data eller selv foretage nogle lokale undersøgelser. Generelt kan der læres meget ved at evaluere brugen af de eksisterende anlæg.

Eksisterende universelle undersøgelser

DGI, DIF, Lokale- og Anlægsfonden (LOA), Idrættens Analyseinstitut (IDAN), Center for Idræt og Arkitektur (CIA), m.fl. har alle foretaget undersøgelser af de aktuelle og de fremtidige idrætsaktiviteter i Danmark. LOA har f.eks. publiceret evalueringer af nogle af de nye og mere eksperimenterende anlæg, som Fonden har støttet.
Derudover er det ikke alene idræt, men også mange andre kulturelle aktiviteter og internationale trends, det kan være interessant at holde øje med.

Spørgeskemaer

Spørgeskemaer er gode til at afdække folks allerede erkendte behov på en entydig måde.
Et spørgeskema kan afdække folks allerede erkendte behov på en entydig måde. Man kan opgøre hvor mange, der gerne vil gå til seniorbadminton, eller om en bestemt adgangsvej til hallen opleves som usikker af børneforældrene.
Samtidig kan spørgeskemaer også være med til at vække folks interesse for et projekt, særligt hvis der indlægges lidt overraskende spørgsmål eller vinkler.
Det er vigtigt, at man på forhånd overvejer, hvem man vil spørge og hvad, man vil bruge svarene til.
På grund af undersøgelsens entydighed kan det senere være svært at komme uden om de præferencer, som undersøgelsen har kortlagt: Også selv om interessenterne i mellemtiden har fået nye og bedre idéer.

Interviews

Interviews er mindre entydige end spørgeskemaer. De kan til gengæld afdække finere nuancer i interessenternes syn på projektet og de fremtidige muligheder.
Intervieweren kan enten indtage en neutral rolle og stille forberedte spørgsmål eller indgå i en aktiv dialog med interessenten, hvor intervieweren bringer sine egne visioner og holdninger i spil og registrerer den interviewedes reaktion.
Der er forskel på hvilken type spørgsmål, man stiller til henholdsvis borgere og brugere. Borgerne har typisk mere generelle interesser i projektet, mens brugerne har mere specifikke ønsker.
Det kan være en fordel at spørge til, hvad brugerne rent faktisk gør og ikke kun til, hvilke ønsker de har.
Der er forskel på om en bruger er en ”almindelig” udøver eller en ”ekstrem” bruger, der er meget dedikeret til sin aktivitet og på forkant med den nyeste udvikling.
Man kan forvente særligt mange visionære idéer fra den ekstreme bruger og færre fra den almindelige.

Registreringer

Når brugere skal fortælle, hvad de gør, er det ikke altid, at deres eget billede af aktiviteten stemmer overens med virkeligheden.
Hvis der skal laves en grundig kortlægning af aktivitetsmønstret - ikke blot under idrætsudøvelsen, men også under pauser, omklædning og ophold - kan det være en god idé at registrere aktiviteterne set ”udefra”. Det kan ske ved, at en person direkte noterer, hvad folk gør. Det kan også kortlægges ved anvendelse af overvågnings- eller videokamera, hvis de, der overvåges, tillader det.
Før der registreres, er det vigtigt at overveje, hvad man vil bruge fortegnelserne til, hvornår de skal gennemføres, hvad man vil registrere og hvem, der skal notere.