INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Opsætning af alternativer

I de tidlige faser, hvor behovserkendelsen foregår, er det vigtigt at holde flere parallelle spor åbne. Hele tiden skitsere på flere alternative løsningsforslag til samme problemstilling.

Scenarier

Hvis der er usikkerhed om det overordnede indhold af projektet, er det nødvendigt at undersøge de mulige følger af flere forskellige scenarier.
Spørgsmålet kan f.eks. være, om hallen skal udvikle sig til et kulturcenter, eller om den skal styrkes som sportshal.
Det kan være svært at definere, hvilke udfordringer fremtiden vil byde på.
For at lokal uenighed, om hvilken retning projektet skal tage, ikke skal bremse udviklingen på et tidligt stadie, er det nødvendigt at arbejde med flere forskellige scenarier. Dette vil skabe et kvalificeret grundlag at træffe beslutningerne ud fra.
Ved at opsætte flere forskellige scenarier får man lejlighed til at undersøge flere alternativer og skabe et bedre grundlag for at beslutte hvilken vej, der synes mest lovende.
De forskellige scenarier skal hver især undersøges gennem designkonfrontationer. Endvidere er det nødvendigt sideløbende at opbygge viden om det generelle idrætsbillede, om den lokale befolkningssammensætning og om opbakningen til nye aktiviteter.
Scenarierne kan formuleres meget overordnet som f.eks.
”Den fleksible hal”, ”Den åbne hal” eller ”Hallen som byens centrum”.
Ud fra de konkrete billeder og undersøgelser kan det diskuteres, hvad et specifikt scenariums fordele, ulemper, udfald eller konsekvenser måtte blive og på den baggrund træffe et kvalificeret valg.
 
Brugerne kan være med til at skabe scenarier ved at opsætte og prioritere de vigtigste forhold i forskellige scenarier. Spillet ”Prioriteringsspillet” og historien ”Nu her fem år efter….” kan anvendes til at hjælpe brugerne med at formulere, hvad der er vigtigt i scenariet, og hvad det kan gøre for deres særlige situation.

Alternativer

Hvis der er overordnet enighed om, hvad indholdet og konceptet for projektet skal være, kan parallelle arkitektoniske alternativer bidrage til at udforske mulige placeringer og udformninger af projektet. Interne relationer, adgangsveje og relationer til omkringliggende institutioner samt udendørsanlæg kan undersøges med konkrete skitser og modeller.
Brugerne kan bidrage aktivt til at opstille alternativer.

Metode

Hvert alternativ beskrives af procesledelsen på forhånd ved, at der opstilles generelle retningslinier for hvert enkelt projekt. Dette gøres for at sikre, at der opstilles forskellige alternativer.
Brugerne opdeles i tre grupper og tildeles hver en plan, en retningsliniebeskrivelse samt en række brikker, der angiver rumstørrelser, aktiviteter og kvaliteter.
Disse brikker struktureres på bedste vis således, at retningslinierne opfyldes.
Efter workshoppen tager arkitekterne de færdige collager med hjem og ”oversætter/fortolker” dem til arkitektoniske projekter.