INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Det illustrerede program

Slutproduktet af de tidlige fasers arbejde kan opsamles ved udvikling af et såkaldt” illustreret program”.

Formål

Formålet med det illustrerede program er at sammenkæde abstrakt formulerede behov med konkrete visualiserede løsningsforslag.
Det særlige kendetegn ved det illustrerede program er, at det blander abstrakt formulerede behov og konkrete tegnede løsningseksempler
De skitser, der vises i det illustrerede program, har kun til formål at illustrere konkrete sammenhænge og arkitektoniske kvaliteter. De skal ikke kopieres formmæssigt i det endelige skitseforslag.

Anvendelse

På baggrund af det illustrerede program kan der direkte udformes et dispositionsforslag, såfremt samme arkitekt, der har været med gennem de tidlige faser, også er med i de sene faser.
Hvis projektet skal udbydes i arkitektkonkurrence eller andet udbud, vil det være nødvendigt at supplere det illustrerede program med mere traditionelle programoplysninger.

Deltagere

Proceskonsulenten eller arkitekten udformer det illustrerede program, som forelægges brugeren for kommentarer, hvorefter det rettes til.

Metode 1

Det illustrerede program kan udgøres af en collage sammensat af nøje udvalgte skitser, prioriteringer, citater og visioner. Det illustrerede program i denne udgave er et informationsrigt - men dog åbent -programgrundlag for at lave et dispositionsforslag.

                                                                     Maria Keinicke Davidsen


                                                                     Maria Keinicke Davidsen

Metode 2
Det illustrerede program kan udgøres af et dokument, hvor tekst og tegninger supplerer hinanden. Det illustrerede program er i denne udgave et informationsrigt, men dog åbent, grundlag for at lave et dispositionsforslag.

                                                                                NORD Arkitekter