INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Projekt til byggeri


Når et projekt går ind i ”de sene faser” - selve projekteringsfasen - er de fleste store beslutninger for det meste truffet. Der er dog stadig mange principper og løsninger at tage stilling til.
Bygherren og brugernes involvering i disse beslutninger afhænger af den entrepriseform, man har valgt at gennemføre projektet under.
Normalt afsluttes hver fase med et sæt tegninger og beskrivelser, som bygherren skal tage stilling til.
I partneringprojekter forventes bygherren at spille en aktiv rolle under hele forløbet og løbende tage stilling til prioriteringen af løsninger i forhold til budgettet. Bygherren kan vælge at inddrage brugerne i beslutningerne.
I andre udbudsformer overlades det i højere grad til rådgiverne, indenfor de enkelte faser, at udvikle og detaljere projektet ud fra de aftalte forudsætninger. Rådgiverne konsulterer normalt bygherren jævnligt.
Det er en fordel at indgå klare aftaler om samarbejdet på forhånd.
 
Faser i projekteringen
Projekteringen er underopdelt i en række faser. Beskrivelsen her er et sammendrag hentet fra Danske Ark/FRI’s  ydelsesbeskrivelse.

Projektforslag
Projektforslag er en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de afgørende beslutninger er truffet.
Projektforslaget er det grundlag, hvorpå klienten træffer beslutninger om opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdelsesprincipper samt finansiering.
Projektforslaget skal indeholde oplæg til udbudsform og entrepriseopdeling.
Med udgangspunkt i eget arbejdsområde forsyner rådgiveren projekteringslederen med et budget. Dette budget er styrende for rådgiveren og udgør klientens afgørende, økonomiske beslutningsgrundlag.