INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Byggeri til dagligdag

Den dag byggeprojektet er færdigt og kan ibrugtages, vil der være set frem til med glæde og forventning. Nogle vil på forhånd have forestillinger om hvad nye rum og rammer kan bruges til. Andre forventer blot at genoptage tidligere aktiviteter.
For at udnytte nye rums muligheder fuldt ud er det væsentligt at der investeres tid og kræfter i at undersøge hvad rummene kan, hvad deres særlige kvaliteter er, og hvordan de kan understøtte aktiviteter på nye måder.
En bygning er under evig forandring og kan til en hver tid kun betragtes som et "øjebliksbillede". Selv efter en opgradering er det vigtigt at evaluere og tilpasse bygningen så den følger udviklingen i en konstant forandringsproces.