INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Fra byggeri til dagligdag

Ibrugtagning af opgraderede idrætsrum
Ved ibrugtagning af de opgraderede idrætsrum er det væsentligt at have en anden synsvinkel og forventning til dem, end man havde inden opgraderingen.
Man bør undersøge de nye rums muligheder og opleve dem på ny.
 
Se mulighederne i det opgraderede idrætsrum
Ved at fokusere på rummet som helhed kan man få idèer til nye måder at bruge rummet på.
Der kan være særlige fremspring, nicher, niveauer eller andet, der appellerer til en ny brug.
 
Sans idrætsrumet, så det indtages kropsligt
Ved at tilføre nye aktiviteter kan man kropsligt indtage og opleve de nye rum. Ved at røre ved væggene, ligge på gulvet eller se op i loftet får man en kropslig relation til rummet, der vil bidrage til, at folk ser nye muligheder.
 
Udnyt det opgraderede idrætsrum
Det kan være til stor hjælp at få en idrætskonsulent til at være med til at lave nye aktiviteter. Konsulenten kan åbne brugernes øjne for de nye aktivitetsmuligheder, opgraderingen har skabt.

Læs i øvrigt artikel af Catrine Scholle under "Leksikon"