INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Evaluering

Efter at de opgraderede idrætsrum har været i brug i noget tid, er det nødvendigt at evaluere dem.
Brugerne må spørge sig selv, om de fik det ud af det, de ønskede? Om der er muligheder, der stadig savnes? Er der problemer i forhold til den daglige drift, osv?
 
Ud fra en struktureret evaluering er det muligt, i større eller mindre grad, at tilpasse anlægget, så det i endnu højere grad lever op til de behov og ønsker, man har.
 
Evalueringer kan enten gennemføres af professionelle firmaer eller de lokale brugergrupper. De kan med fordel struktureres inden for kategorierne kommunikation, drift, aktivitet og facilitet, så man husker at evaluere samtlige områder.
Evalueringen kan baseres på observationer, analyser, spørgeskemaer og interviews.