INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Senere ændringer

En bygning bliver aldrig færdig.

Der vil altid være ombygninger og tilpasninger at gennemføre, ligesom der vil være nye udfordringer at møde og nye behov at dække.
 
En helhedsplan, der beskriver anlæggets samlede udtryk, kan fremover være et godt redskab i den videre udvikling af halområdet.
Helhedsplanen kan udformes af arkitekten, og den vil kunne danne grundlag for fremtidige skitseforslag, prioriteringer og satsninger.
 
Lokale- og Anlægsfonden har udviklet idéen om det såkaldte ”Arkitektens testamente”. Det er et dokument, hvori arkitekterne beskrive deres intentioner med bygningen, samt på hvilken måde den i fremtiden kan ændres.
Det kan være en god idé at have arkitektens oprindelige tanker og idéer at henholde sig til. Men fremtiden vil altid skabe nye behov, og derfor bør et sådant dokument kun betragtes som et øjebliksbillede.