INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Drift og opførelse

I forbindelse med en opgradering overgår en kommunal hal i nogle tilfælde til en selvejende institution – eller omvendt. Det er vigtigt tidligt i processen at klarlægge, hvem der skal stå for opførelsen og hvem, der senere varetager driften af anlægget. Ejerforholdene har juridiske og økonomiske konsekvenser, da kommunen ikke skal betale moms, mens en selvejende institution skal.