INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Ideen

Innovationsproces
Den tværfagligegruppe

Bindinger

Finansiering følger form

Planlægning

Workshopforløb

Opstart

Borgermøde

Workshop 1

Scenarium prioriteringer
Historien ”Her nu 5 år efter…”
Værdi – mål - middel

Workshop 2

Styrker – svagheder
Barriere

Workshop 3

Alternativer

Workshop 4

Fordele – ulemper
Prikkerunde

Præsentationsworkshop

Fordele – ulemper

Efterspil

Inddragelse af brugerne
Bygherres styring
Deltagernes sammensætning
Procesledelse
Behov – løsning
Tilførelse af viden
Rådgivernes kompetencer
Iterativ proces eller konkurrence
Evaluering af succeskritereier
Fremtid