INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Ideen

Opgradering af gymnastiksale
Projekt som del af proces

Bindinger

Økonomi

Planlægning

Projektforløb

Projektudvikling

Prissætning
Idékatalog
Scenarium salene
Udfordringssalen
Den åbne sal
Scenarium logistikken
Scenarium udearealerne

Slutspil

Det illustrerede program

Efterspil

Evaluering af succeskriterier