INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde

Kilde: Styr på byggeriet. Lokale- og Anlægsfonden, 2005
Frivilligt byggearbejde fra lokalbeboere og ildsjæle kan spare udgifter. Men er bygherrens forudsætninger til at håndtere det frivillige arbejde ikke på plads, kan det i værste fald ende med at blive en fordyrende udgift. Derfor bør bygherren nøje overveje en række forhold, inden han som initiativtager til et byggeri springer ud i at benytte frivilligt arbejde i byggeprocessen.

Overskueligt byggeri
Byggeriet skal være afgrænset, og initiativtagerne skal kunne overskue byggeriet for at kunne iværksætte det frivillige arbejde. Jo større byggeprojektet er, jo sværere bliver det at overskue, hvor og hvordan det frivillige arbejde kan gøre nytte. Et stykke vellykket frivilligt arbejde kan tage lang tid at forberede – oftest flere måneder, men i enkelte tilfælde også år.

Borgermøder og spørgeskemaer
Overvej fra begyndelsen, om der er basis for at trække lokalbefolkning, klubmedlemmer eller andre ildsjæle ind i arbejdet. Er der nok, som vil arbejde gratis for netop dette projekt? Ofte er der stor opbakning i de små lokalsamfund og gode muligheder for at samle mange frivillige kræfter. For at kortlægge hvilke kompetencer, man som bygherre råder over, kan man indkalde til borgermøder og sende spørgeskemaer til lokalbefolkningen.

Fordomsfri bygherre
Som bygherre er det nødvendigt at være fordomsfri, når man søger frivillig arbejdskraft. Nogle af dem, som melder sig, er nemlig ikke nødvendigvis dem, som man på forhånd havde tiltænkt en rolle i byggeriet. Og dem, man havde håbet på, melder måske hus forbi. Det skal man som bygherre være indstillet på og kunne håndtere professionelt.

Flere ansvarlige ildsjæle
Der skal være ikke blot én men adskillige af ildsjælene, som gennem flere år er parate til at arbejde med projektet og tage ansvar for det frivillige arbejde og byggeprojektet. Det gælder både økonomi, kvalitet, arkitektur, organisering, sikkerhed, miljø og andre aspekter af byggeriet.

Stor opgave at organisere
Organiseringen af de frivillige arbejdere skal være i top. Ellers risikerer man, at de mange frivillige mister motivationen. Derfor skal bygherren tage ansvar for at indkalde de rette folk, når der er noget at lave. Indkald aldrig for mange frivillige i forhold til opgaven – der skal være noget at lave. Det frivillige arbejde skal styres stramt for at være en gevinst og er derfor en stor organisatorisk opgave.

Arbejdet i praksis
Af sikkerheds- og kvalitetsårsager er det ikke alt byggearbejde, som er velegnet til frivilligt arbejde. Det afhænger selvfølgelig af, hvilke frivillige ressourcer man råder over, men generelt er det ikke en god idé, at de frivillige skal arbejde med mange maskiner, farefuldt arbejde på taget eller eksempelvis støbe betongulv, der skal være fuldstændig vandret. Det er derimod en god idé at overtage noget af det løntunge arbejde – nedbryde nogle vægge, male og køre affald væk fra byggepladsen.