INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Baggrund

Udarbejdet af

Opdateres af

Tak til

Processen


Baggrund

Et stort antal af de danske kommuner står overfor en opgave med at renovere og udbygge deres anlæg til idræt, sport og kropskulturelle aktiviteter i det hele taget. I stedet for at de enkelte kommuner bruger store ressourcer på hver for sig at udvikle en specialviden om deres idrætsanlæg, ønskede Center for Idræt og Arkitektur at udarbejde en samlet manual, der kan anvise moderne værktøjer og principper.
Som niveauer for istandsættelser af hallerne skelnes der mellem vedligeholdelse, renovering, opgradering og nybyggeri. Da vedligeholdelse og renovering primært er et spørgsmål om håndværksmæssig kunnen, blev hovedvægten lagt på opgradering og nybyggeri (tilbygninger). Der sigtes mod to væsentlige resultater. Det ene skulle være en beskrivende og generel del, kaldet manualen, som blev til www.aktivitetsrum.dk. Det andet var et specifikt udviklingsprojekt, som i sidste halvdel af projektfasen skulle gennemføres i samarbejde med en bred vifte af deltagere, hvilket udmøntede sig i to pilotprojekter.
Med aktivitetsrum.dk er det ønsket at give idrætsverdenen et samlet sæt af principper for opgraderingen af anlæggene. Principperne er underbygget af praktiske erfaringer fra udviklingsprojekterne. Såvel manualen som udviklingen af pilotprojekterne er nu udført. Men ligesom pilotprojekterne endnu mangler erfaringerne fra selve opførelsen og ibrugtagningen, er aktivitetsrum.dk også et ufuldendt “bygningsværk”, der i fremtiden vil blive opgraderet og udvidet i takt med, at nye tendenser, muligheder og behov viser sig i horisonten.