INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Baggrund

Udarbejdet af

Opdateres af

Tak til

Processen


Processen

I udviklingen af aktivitetsrum.dk blev følgende værdiparametre defineret:
·   Manualens resultater skal være langtidsholdbare.
·   Idrætsbyggerier skal have arkitektonisk kvalitet og være tilgængelige, synlige og foranderlige, de skal kunne opfylde kommende generationers krav, der skal være plads til idræt for alle, og de skal stå for en bæredygtig udvikling.
 

Indkredsning af emner – workshopgrupper

En lang række eksperter blev inviteret til at være med til at definere manualens fokus. Der blev nedsat to workshopgrupper, der mødtes 4 gange i løbet af efteråret 2004 og foråret 2005.
På første workshop blev 8 visioner for opgradering af idrætsfaciliteter diskuteret i begge grupper. Ud af dette kom en række emner.
Efter de indledende workshops kunne emnerne samles i kategorierne: Kommunikation, drift, aktivitet og facilitet. Disse kategorier kom til at danne udgangspunkt for udarbejdelsen af hele manualen og struktureringen af alt materialet.
På anden workshop blev grupperne stillet overfor tre mulige udviklingsscenarier for standardhallen. Disse blev diskuteret og konkretiseret og danner i dag baggrund for de scenarier, der er på aktivitetsrum.dk.
Tredje workshop havde forskelligt fokus i de to grupper. I ”aktivitetsgruppen” blev der diskuteret ”hjemlighed”, og hvordan ”hjemlighed” kunne indarbejdes i standardhallen, og det blev diskuteret, hvordan hallerne kan åbnes op for en bredere målgruppe. I ”teknikgruppen” blev der diskuteret bæredygtighed, og hvad det kunne betyde for hallerne.
Fjerde workshop blev brugt til at diskutere, hvad manualens slutprodukt skulle være. Oplæg til websiden www.aktivitetsrum.dk blev præsenteret, og begge workshopgrupper diskuterede formen, strukturen og indholdet. Der var bred enighed om, at en webside ville være den rette formidlingsform.
                                                                              

Pilotprojekter – afprøvning af processer og anbefalinger

I efteråret 2004 søgtes efter pilotprojekter, der ville stille en hal eller en gymnastiksal til rådighed for afprøvning af processer og ideer fra aktivitetsrum.dk. Skærbæk Kommuneskole og Fryndesholmhallen i Fynshav blev udvalgt til pilotprojekter efter en ansøgningsrunde.
I begge pilotprojekter blev der afholdt en række workshops med brugere, interessenter og rådgivere. Pilotprojekterne er beskrevet under overskriften ”hvordan”
 

Haludbygningskonkurrence

Parallelt med udviklingen af fornydinhal.dk udskrev Lokale- og Anlægsfonden i 2004 en konkurrence om udbygning af eksisterende idrætshaller. I samarbejde med Center for Idræt og Arkitektur blev tre haller udvalgt og 12 tegnestuer indbudt til at komme med forslag til udbygning af en fiktiv standardhal.
Efter afgørelsen af konkurrencen afholdtes der en række workshops med arkitekter og bygherrer, hvor der blev sat fokus på forskellige aspekter omkring opgradering af haller. Efter workshopforløbet gik arkitekterne i gang med at skitsere på de tre konkrete haller, som alle er under projektering og må forventes færdige inden for en overskuelig fremtid. De tre haller er Jyderuphallen med PLH Arkitekter A/S, Hørninghallen med BBP Arkitekter A/S og Harboørehallen med Cebra Arkitekter MAA. 


Udstillingen Honey I’m Home

Temaer som hjemlighed og stemningsrum blev på et tidligt tidspunkt vigtige i udviklingen af aktivitetsrum.dk. Der findes kun få eksempler på hjemlighed og stemningsrum i standardhaller, og derfor blev emnerne grebet an ved at indgå som medudviklende på to projekter i forbindelse med udstillingen Honey I’m Home i Dansk Design Center foråret 2006. Det ”hjemlige og aktiverende udeområde” samt ”det hjemlige omklædningsrum” blev de to projekter, der illustrerer, hvorledes ”hjemlighed” kan tænkes med ind i idrætshaller.