OM >         KONTAKT >
       Anvisninger
Bygninger > Uderum > Produkter >
 
 
 

tegning Lena Ohlsen

Anvisninger


Siderne er sammensmeltningen af visionerne om bæredygtige idrætsfaciliteter og konkrete principper. Her beskrives nogle af de bæredygtige tiltag, der allerede arbejdes med i mange bolig og kontorbyggerier, og det afprøves at overføre dem til idrætsarkitekturen. Siderne er her delt op i 3 kategorier der repræsenterer de forskellige arkitekturkomponenter: Bygninger, uderum og produkter.