OM >         KONTAKT >
       Baggrund
Problematik og reflektion > Bæredygtighed > Idrætten >
 
 
 
foto Center for Idræt og Arkitektur

Baggrund


Byggeriets energi og ressourceforbrug er stort, og er med til at belaste vores omgivelser, og bidrage til fremtidens klima problemer. Indenfor bolig- og kontorbyggeri har der i de seneste år, været stor fokus på at reducere energiforbruget og indtænke bæredygtighed på flere planer. Men indeklima, forbrug og social bevidsthed er lige så vigtige parametre, der skal indtænkes i fremtidens idrætsfaciliteter.
Baggrundstemaet beskæftiger sig overordnet med bæredygtighedsproblematikken og en vurdering af den nuværende situation, både for idrætten og arkitekturen. Der sammenfattes kort om begreberne og tankerne omkring bæredygtighed og gives et bud på de principper, der arbejdes med i bæredygtig arkitektur. Siderne kan anskues som en slags intro til idræt, arkitektur og bæredygtighed.