OM >         KONTAKT >
       Metode
Intention > Proces Bæredygtig Tjekliste >
 
 
 
foto Nigel Young 

Proces


Al arkitektur og anlæg gennemgår en proces. Processen består ofte af nogle delelementer der omhandler planlægning, idéoplæg, projektering, byggestyring og tilsyn, for at nævne nogle. For at opnå bæredygtige idrætsfaciliteter er det vigtigt at de sociale-, miljømæssige og økonomisk bæredygtige tiltag overvejes i alle faserne af processen.
For at opdele dem i nogle forskellige skalatrin, kunne man tale om metode, planlægning og designstrategi. Alle har nogle overordnede intentioner, som er med til at kvalificere det bæredygtige idrætsbyggeri, og kan være en del af projektprocessen.