OM >         KONTAKT >
       Metode
Intention Proces > Bæredygtig Tjekliste >
 
 
 
foto Altro Studio 

Intention

 

Bæredygtighed handler om at skabe arkitektur med omtanke. Det vil sige at reducere belastningen på vores ressourcer - mindske forbruget, undgå miljøbelastninger samt vælge bæredygtige og holdbare materialer.

Intentionen i bæredygtige faciliteter er, at indtænke energiforbrug og bæredygtighed fra starten. Det er helheden i projektet inkl. formgivningen, konstruktionen og materialevalget, der vil afgøre hvor bæredygtigt et byggeri i sidste ende er.