OM >         KONTAKT >
       Baggrund
Problematik og reflektion > Bæredygtighed Idrætten >
 
 
 
foto Ecosistema urbano 

Bæredygtighed


I mange årtier har vores levestandart været afhængig af kul, gas og olie. Klimaændringer og en økologisk krise er den direkte konsekvens af denne afhængighed. Bæredygtighedsbegrebet repræsenterer i stigende grad et ønske om en langsigtet udvikling og miljøforvaltning. Udtrykket bruges i en lang række discipliner og sammenhænge, lige fra udbytte på skovbrug, bygninger, samfund, virksomheder m.fl. Betydningen af ordet er stærkt afhængig af den sammenhæng, hvori den anvendes, og om anvendelsen er baseret på et socialt, økonomisk eller et økologisk perspektiv. Definitionen af bæredygtighed er kort beskrevet i Brundtland Rapporten fra 1987 som:


”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”


Og denne beskrivelse er også den de fleste holder sig til, selvom den er meget bred og overlader en del til fortolkning. Grundlæggende er tanken dog, at vi påpeger og erkender en gensidig afhængighed af både andre mennesker og naturen.