OM >         KONTAKT >
       
Projektbeskrivelse > Rådgiverkriterier Info >
 
 
 
 
 

Kriterier

 

Rådgivere, der er tilknyttet vidensdatabasen, udvælges på baggrund af nogle fastlagte kriterier.

 

I kriterierne til egnede rådgivere lægges der vægt på specifikke faglige kvalifikationer og på deres erfaring med tilsvarende opgaver, både indenfor idrætsbyggerier, planlægning og bæredygtige tiltag.

Rådgiverne skal synliggøre at de, ud over arkitektonisk og byggeteknisk dygtighed og erfaring, også har den nødvendige interesse i at deltage i et vidensnetværk. Hertil hører blandt andet, at deltage i samarbejdet med de øvrige rådgivere og holde sig orienteret om nye metoder indenfor idrætsfaciliteter og/eller bæredygtighed. Endvidere må rådgiverne gerne bidrage med artikler, skitseprojekter, fotos o.l. for løbende at udvikle databasen.

 

Rådgivere tilknyttet til vidensdatabasen modtager eller giver ikke økonomisk støtte til vidensdatabasen, og der vil derfor også i nogen tilfælde være flere rådgivere om et emne. Her er det vidensdatabasens brugere, som beslutter hvem de ønsker at bruge til en fremtidig opgave.

 

For at deltage, bedes I fremsende:

  • Firmaprofil - Kort beskrivelse af virksomheden  
  • Kompetencer / ydelser i forbindelse med idræt eller bæredygtighed (idéoplæg, projektering, workshops o.l.)
  • Evt. relevante referenceprojekter (tekst, foto, tegninger, artikler, forskning)
  • Eller/og motivation for deltagelse

 

Materialet sendes til cia@kadk.dk eller digitalt til postadressen: Center for Idræt og Arkitektur, Philip de Langes Allé 10, 1435 KBH K