OM >         KONTAKT >
       Eksempler
Case
 
 
 

illustration: ELKIÆR + EBBESKOV, SEA og BASCON A/S 

Fremtidens bæredygtige multihus


Den selvejende institution Pulsen i Salling henvendte sig i 2009 til Lokale- og Anlægsfonden med en ansøgning om støtte til et nyt idræts-, kultur-, aktivitets- og sundhedscenter i byen Balling og blev valgt til det, der på landsplan skal være foregangsprojekt for fremtidens aktivitets-, kultur- og idrætsbyggeri med særlig vægt på integration af bæredygtighed i et arkitektonisk formsprog.
Bygherre for det samlede projekt er ”Den selvejende institution Pulsen i Salling” – i daglig tale ”Pulsen”. Den selvejende institution har gennem det seneste år indsamlet betydelige midler både blandt lokalområdets beboere og virksomheder, men også fra fonde og Skive kommune.

 

Kort beskrivelse

Der skal opføres et nyt multihus “Pulsen” i byen Balling beliggende i Skive Kommune. Byggeriet skal placeres i nær sammenhæng med byens eksisterende idrætshal og skole. Konkurrenceopgaven går ud på at komme med skitseforslag til et multihus, samt at komme med forslag til en overordnet helhedsplan for konkurrenceområdet.

Projektet rummer en spændende kombination af funktioner og aktivitetstilbud for børn, deres forældre og de ældre. Brugerne af det nye multihus vil kunne se frem til aktiviteter som dans, yoga, teater og afholdelse af mindre koncerter, et fitnesscenter, en café, en afdeling med spa og wellnessfaciliteter samt idrætsfaciliteter. Derudover skal der være faciliteter til musik, edb, maleri, keramik og glasarbejde. Et regionalt sundhedshus, hvor læger, fysioterapeuter og tandlæger bliver tilknyttet, vil også være en del af multihuset.

I konkurrenceforslagene ønskes nye og overraskende bud på integrationen af bæredygtige helhedsløsninger og arkitektonisk formgivning. Det er bl.a. et fokuspunkt, at bæredygtighedstiltag ikke ”klistres på projektet i 11. time”, men bliver en indarbejdet del af bygningens form og funktion. Konkurrencen lægger op til et tæt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører, gerne i samarbejde med andre faggrupper, der med deres faglige input er medvirkende til at imødekomme konkurrencens mangeartede ønsker og krav.

Udover ønsket om miljøfremmende løsninger, skal projekterne komme med bud på et byggeri med tilhørende udearealer, der fremmer et righoldigt aktivitetsliv, styrker livskvaliteten og skaber et lokalt mødested for såvel unge som ældre. Dette skal gå hånd i hånd med en forståelse for lokale forhold og befolkningsmæssige forudsætninger, således at projektet hænger sammen med en fornuftig drift og den samlede økonomi. Derfor er der i konkurrencen fokus på tre dimensioner af ”bæredygtighed”: Miljømæssig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed.

Målet med projektet er to-delt således at der ønskes skitseforslag til et konkret projekt der skal opføres og samtidig kan blive et demonstrationsprojekt for fremtidens bæredygtige aktivitets-, kultur- og idrætsbyggerier.

Det er hensigten at konkurrencens vinder skal udarbejde endeligt byggeprogram og varetage totalrådgivningen i forbindelse med projektets realisering.

 

Download konkurrenceprogrammet

 

Læs mere om konkurrencen og find baggrundsmateriale om projektet på hjemmesiden

Multihuset Pulsen


Fakta:     Konkurrenceudskriver: Lokale- og Anlægsfonden
              Bygherre: Den selvejende institution Pulsen i Salling
              Kommune: Skive Kommune
              Konkurrencerådgivning: Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning


 

Emne:     Multihus, sundhedscenter, geotermisk varme




Links:     Multihuset Pulsen 

             Lokale- og Anlægsfonden

             Pulsen i Salling
             Skive Kommune 

             Arkitektforeningen